telefon: +36205657350     e-mail: info@mirlo.eu
Mirlo - facebook
Mirlo - instagram

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Mirlo.eu-on valamennyi elérhető árucikkének és a honlapon történő megvásárlására alkalmazni kell.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.
 
A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Mirlo.eu nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Mirlo.eu semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a megrendeléskor elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
 
1. Mirlo.eu
 
Név:  Mirlo.eu 
 Üzemeltető:  Rigó Katalin
 Székhely:  1119 Budapest, Hadak útja 6.
 Adószám:  55152688-1-43
 Számlavezető pénzintézet:  MKB Bank
 Számlaszám:  10300002-10590731-49010039
 Telefonszám:  0036 20 5657 350
 E-mail:     info@mirlo.eu

 

2. A HONLAP HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

2.1. Felelősség

Vásárló a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Mirlo.eu nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
 
Mirlo.eu kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Mirlo.eu ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Mirlo.eu jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Mirlo.eu jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni.

Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
 
Amennyiben a Vásárló a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Mirlo.eu-nak. Ha a Mirlo.eu jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Mirlo.eu és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a megrendelését, vagy ha a Mirlo.eu törli a Vásárló megrendelését.
 

2.2. Szerzői jogok

A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Mirlo.eu a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 
A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Mirlo.eu előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Mirlo.eu előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Mirlo.eu előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 
A Mirlo.eu fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.mirlo.eu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Mirlo.eu által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Mirlo.eu adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Mirlo.eu külön engedélyt ad.
 
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Mirlo.hu által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Mirlo.eu adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Mirlo.eu a szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
 

2.3. A honlapon megvásárolható termékek, szolgáltatások felsorolása:

  • Kézzel készített filc, pamut és egyéb ajándéktárgyak
A fenti termékek a honlapon keresztül, online vásárolhatók meg házhozszállítással vagy személyes átvétellel.
 
Az eladásra kínált termékek alapanyagai a magyar vagy más országbeli kereskedelmi forgalomban kapható fic és egyéb alkatrészek. Mirlo.eu törekszik arra, hogy az ékszerek elkészítésekor csak elismert gyártótól származó, megbízható minőségű alapanyagokat használjon fel, de a gyártási eljárásból adódó vagy a gyártás során keletkezett hibákért felelősséget nem vállal.

 

3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Megrendelés

A honlapon a Vásárló naponta 0-24 óráig adhat le megrendelést a honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
 
Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Megrendelem” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
További öt lépésben a Vásárlónak meg kell adnia a rendeléshez szükséges adatokat (a kötelező adatokat csillaggal jelöltük). Az 5. lépés végén be kell jelölni az ÁSZF elfogadását.

A helytelen adatszolgáltatásból (pl. nem megfelelő email cím, hibás szállítási cím, stb.) származó minden következmény és költség a Vásárlót terheli.

A rendelés továbbítását egy azonnal megjelenő válaszlapon tekintheti meg. Vásárló a rendelés elküldése után rögtön kap egy visszaigazoló email-t az általa megadott e-mail címre.
 
Mirlo.eu  vállalja, hogy a Vásárló egyéni igényei, kérése alapján egyedileg tervezett díszt készít. Az előzetes egyeztetés történhet írásban vagy telefonon. Utóbbi esetben Mirlo.eu a telefonos egyeztetés után visszaigazoló email-t küld a Vásárló által megadott email címre. A termék elkészültével a termék fotója és egyéb adatai a honlapra kerülnek, ahol a Megrendelő azt 48 órán belül online megrendeli. Mirlo.eu a feltöltésről a megrendelőt azonnal vagy a lehető legrövidebb időn belül email-ben értesíti. Az ilyen módon feltöltött termék „Lefoglalva” megjegyzéssel a megrendelési határidő lejártáig más számára nem rendelhető meg. Az értesítés kiküldését követő 48 óra lejárata után, amennyiben a megrendelő a díszt nem rendelte meg a honlapon, a dísz bárki számára megvásárolhatóvá válik.
 
Az egyedi megrendelés alapján készült díszből több példány is készülhet, kivéve ha ezt a megrendelő előzetesen, írásos úton meg nem tiltja. Ilyen esetekben Mirlo.eu jogosult arra, hogy az újabb ékszer nem teljes egészében, csak jellegében hasonlítson az eredeti darabra. A további példányok felkerülnek a honlap kínálatában és ott bárki számára megvásárolhatók.
 
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10 és 18 óra között történik.
 

3.2. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, kivéve fizetés után. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék k megrendelése, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
 
Mirlo.eu-nak bármikor lehetősége van az általa észlelt helytelenül felvitt adatok kijavítására. Ilyen helytelen adatbeviteli hibának számít pl. az irreálisan magas vagy alacsony ár, a készlet állapotának státusa, a készleten lévő mennyiség, stb. Amennyiben a helytelen adatbevitel rendelés alatt lévő terméket érint, Mirlo.eu köteles a megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Ha az adatbeviteli hiba a Felhasználót hátrányosan érinti, lehetősége van a terméket a helyes áron megrendelni, a vásárlástól elállni vagy más terméket választani.
 

3.3. Termékek vételára

A termékek vételára a honlapon a kötelezően fizetendő közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A Mirlo.eu üzemeltetője ÁFA mentes, ezért az általa eladott termékeket általános forgalmi adó nem terheli. A termékek vételára nem tartalmazza a partner futárszolgálat költségét, de a csomagolás költségét igen. A szállítási díj a szerződéses futárszolgálat mindenkor hatályos csomagszállítási díjszabásához, a termékek súlyához, továbbá a vásárlás végösszegéhez igazodik. A kiszállítás aktuális költségeiről a főmenüben található GYIK dokumentumból tájékozódhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
 

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött rendelés megérkezését a Mirlo.eu késedelem nélkül, visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve a megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Mirlo.eu részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Mirlo.eu felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Mirlo.eu-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
E visszaigazoló e-mail a Mirlo.eu részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Mirlo.eu és Vásárló között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.
 

3.5. Fizetés

A megrendelt termékek árát jelenleg banki átutalással vagy a személyes átvételkor az átvevőponton készpénzben kell kifizetni.

Előre utalás bankszámlára: Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Mirlo.eu MKB Banknál vezetett bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.
 
Átutalási Időszak: A megrendelt árukat 5 munkanapig tartjuk a rendelésben. Amennyiben az átutalás nem érkezik meg hiánytalanul, illetve nem érkezik meg bankszámlára 5 munkanapon belül, a rendelést töröljük.
 

3.6. Számla

A Mirlo.eu a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Vásárló részére a kifizetés igazolására a Vásárló részére, a termékkel együtt számlát küld.

 

3.7. Kiszállítás

A Mirlo.eu a visszaigazoló e-mailben szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre juttatni. Vásárló pedig a megrendelt terméket a megrendeléskor megadott szállítási címen átvenni. A küldemények minden esetben a termék sértetlenségét biztosító csomagolásban. Amennyiben Vásárló értékbiztosítással kéri elküldetni megrendelt csomagját, a felmerülő többletköltség Vásárlót terheli.

3.7.1. Kiszállítási határidő
Készleten lévő termék megrendelése esetén:

Amennyiben a megrendelés (készpénz fizetés esetén) illetve egy rendelés ellenértéke (banki átutalás esetén) egy adott nap 16 óráig beérkezik,
  • személyes átvétel esetén csomagját a rákövetkező munkanap 16 óra után átveheti az előre leegyeztetett címen
  • csomagját legkésőbb a következő munkanap 16 óráig a futárszolgálat részére átadjuk. A kézbesítés ideje az átadást követő max. 1-2 munkanap.
Késett házhoz szállítás esetén panaszával a futárszolgálathoz fordulhat. A Mirlo.eu a meghatározott órára történő kiszállítást nem vállalja.
 
A csomag a futárszolgálat részére történő átadásának időpontjáról a Mirlo.eu e-mailben értesíti a Vásárlót.Egyéni rendelés alapján készített termék vagy átmeneti készlethiány esetén:

Amennyiben a Vásárló egyedileg rendel egy terméket vagy olyan terméket választ, melynek státusza „Rendelhető”, a feladási határidő 7-15 munkanap. A feladási határidőbe a szállítási idő nem számít bele.
 

3.7.2. Kiszállítás módja

A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon a Mirlo.eu a futárszolgálat munkatársai végzik. Mirlo.eu a szállító partner munkavégzéséért, teljesítéséért felelősséget nem vállal, de rendelkezésre álló eszközeivel minden esetben készséggel segít a felmerült probléma rendezésében.
 
Szállítási címnek minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. Abban az esetben, ha a futár a küldemény átadását nem tudja eredményesen teljesíteni, értesítést hagy a Vásárló számára. Ha a feltüntetett határidőn belül a küldemény átvétele nem történik meg, a küldemény a Mirlo.eu részére visszaküldésre kerül. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a Mirlo.eu Vásárlóra terheli és a továbbiakban fenntartja a jogot, hogy arra a címre és az ahhoz tartozó Vásárló részére a későbbiekben megtagadja a megrendelés teljesítését.

A Mirlo.eu a megrendelések postára adását követően, de legkésőbb 24 órán belül e-mailben értesítést küld a Vásárló részére a megrendelés során megadott email címre.
 
A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, a kiszállítást végző személy távozása után a Mirlo.eu-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A postakönyv aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
 
Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Mirlo.eu díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Mirlo.eu felelősséget nem vállal!
 

3.7.3. Kiszállítás díja

A mindenkor aktuális szállítási díjakról a honlapon GYIK menüpontjában tájékozódhat.

 

4. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számítotthúsz (20) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

4.1. Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Mirlo.eu által nem befolyásolható, a 20 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére, egyedileg állított elő a Mirlo.eu, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 

4.2. Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Mirlo.eu részére. A Fogyasztót abban az esetben nem illeti meg az elállás joga, ha a termék kifejezetten az ő megrendelésére, az általa megadott paramétereknek (szín, méret, felhasznált anyagok fajtája, mennyisége, stb.) megfelelően lett elkészítve.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 
Mindkét esetben a Mirlo.eu emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 20 naptári napon belül (akár a 20. naptári napon) elküldi a Mirlo.eu levelezési/email címére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Mirlo.eu a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Mirlo.eu 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 20 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 20 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Mirlo.eu címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Mirlo.eu-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Mirlo.eu visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Mirlo.eu által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Mirlo.eu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Mirlo.eu a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Mirlo.eu, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 

5. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

5.1. Szavatosság

5.1.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Mirlo.eu hibás teljesítése esetén a Mirlo.eu-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Mirlo.eu számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Mirlo.eu költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Mirlo.eu adott okot.
 
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Mirlo.eu-val.
Vásárló közvetlenül a Mirlo.eu-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Mirlo.eu-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Mirlo.eu csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Mirlo.eu bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 

5.1.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az 5.1.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Mirlo.eu-val) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Mirlo.eu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Mirlo.eu-nak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

5.2. Jótállás

A Mirlo.eu nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

A Mirlo.eu az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosíthat, melynek időtartama minden esetben a termék mellett feltüntetésre kerül.
 

5.3. Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Vásárló az 1. pontban megadott elérhetőségek egyikén érvényesítheti.

 

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Panaszügyintézés helye

Vásárló a termékkel vagy a Mirlo.eu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megadott elérhetőségek egyikén terjesztheti elő:

 

6.2. Panaszügyintézés módja

A Mirlo.eu a termékkel vagy a Mirlo.eu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 6.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Szóban közölt panaszt a Mirlo.eu azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Mirlo.eu a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

6.3. Panaszügyintézés ideje

A Mirlo.eu Vásárló által előterjesztett kifogásokat a 6.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

 

6.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

6.4.1. Amennyiben a Mirlo.eu és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Mirlo.eu-val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (minden esetben a Mirlo.eu székhelye szerinti illetékes Békéltető Testület elérhetőségének feltüntetése szükséges)
  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

7.  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Mirlo.eu jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Mirlo.eu tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Mirlo.eu irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

9. ADATKEZELÉS

A honlap használata során Mirlo.eu a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve ha szükséges a megrendelés kézbesítéséhez.

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból (pl. látogatás időtartama, stb). A megrendelés folyamán rögzített adatokat Mirlo.eu a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@mirlo.eu e-mail címen.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Mirlo.eu Általános Szerződési Feltételeit és adatkezelési elveit.
 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Mirlo.eu fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a honlapot más domainnév alá helyezze át.

Érvényes: 2019.    .  -tól

© 2019 Mirlo.eu
© 2019 Mirlo.eu

Please publish modules in offcanvas position.